Mål temperatur og træk

Målinger af temperaturforhold og træk kan være nødvendige, hvis der er store problemer med at skabe en behagelig temperatur. Det kan være med til at afdække årsager og mulige løsninger på problemet.

Ofte er medarbejdernes egne oplevelser af temperaturen tilstrækkelige til at afgøre, om der er for varmt eller koldt, og om det trækker. Hvis det ikke lykkes at løse eventuelle problemer selv, er det en god idé at foretage tekniske målinger – de skal dog altid skal udføres af professionelle. Målingerne kan fortælle mere præcist om årsager og dermed løsninger på problemerne.

Temperaturforhold

Luftens temperatur er en væsentlig faktor for, om et rum opleves behageligt. Strålingstemperaturen fra f.eks. solskin og overflader er dog lige så vigtig. Disse to temperaturforhold tilsammen kaldes den operative temperatur. Det er den, man reelt oplever. Den måles ved at tage gennemsnittet af luftens temperatur og strålingstemperaturen fra alle overflader.

Retningslinier for temperatur retter sig mod den operative temperatur, men de kan godt bruges for lufttemperaturen, da de ofte ikke afviger meget fra hinanden. Temperaturen skal måles i bordhøjde, og målingen bør foretages både ved vinduet og midt i lokalet.

Temperaturen skal desuden måles både ved hoved og fødder for at undersøge, om forskellen er større end 3-4°C, hvilket vil føles ubehageligt. Steder, hvor folk bærer let fodtøj, eller børn leger på gulvet, er det vigtigt også at måle gulvets overfladetemperatur.

Det er også væsentligt at måle, hvor meget temperaturen svinger hen over dagen, f.eks. fra før de ansatte møder op til om eftermiddagen, når solen er på. Udsvinget henover dagen bør højst være 4°C.

Termografering

Er der mistanke om, at facaden er dårligt isoleret eller delvist ødelagt, kan man let se, hvor varmen slipper ud med termografering. Her måles overfladetemperaturen med et temperaturfølsomt "kamera". Det giver et tydeligt billede af eventuelle kuldebroer.

Træk

Træk måles ved at måle lufthastigheden i et lokale og bør sammenholdes med lufttemperaturen og strålingstemperaturen. Lufthastigheden måles både i fod- og hovedhøjde, fordi ankler og nakke normalt er mest følsomme for træk.

Det kan tillige være relevant at kortlægge luftbevægelsernes retning og hastighed på udsatte steder i lokalet, hvis f.eks. ventilationsanlægget skaber træk. Det kan gøres ved hjælp af røg fra røgrør eller røgampuller. 


Senest revideret den 26. marts 2020