Hvorfor forstyrrer støj?

Få overblik over temaet her. Hvorfor og hvordan forstyrer støj? Hvem er mest generet af støj? Hvilke tre grundlæggende ting kan man gøre ved forstyrrende støj?

Pædagoger, skolelærere og sygeplejersker er blandt de faggrupper, der er mest forstyrret af støj, men også på kontoret kan det være svært at holde koncentrationen på grund af forstyrrende støj. Det fremgår af undersøgelsen "Arbejdsmiljø og helbred i Danmark" fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Hvis larmen er kraftig, kan den i værste fald give tinnitus eller forringe hørelsen. Dårlig akustik gør problemerne med støj værre. Løsningen kan derfor bestå af en eller flere af følgende tiltag: 

  • at fjerne eller isolere støjkilder
  • at dæmpe lydniveauet – for eksempel ved ændret adfærd
  • at forbedre akustikken

Støj opleves forskelligt alt efter, hvilken situation man er i. I en skole vil man gerne kunne høre, hvad der bliver sagt i den anden ende af lokalet. Det vil man nødigt i et storrumskontor.

Læs fem tips til bedre akustik på arbejdsmiljøweb.dk

Det er muligt at designe akustikken, så den passer til det ønskede lydmiljø, men det ændrer ikke på, at der kan være brug for at se på adfærden, hvis al forstyrrende støj skal væk.

Støj i skoler og institutioner
Glade børn larmer, men støj hæmmer taleforståelsen. Få gode råd og inspiration til, hvordan man får ørenlyd i skoler og daginstitutioner. Det handler bl.a. om indretning, adfærd og ombygning. 


Støj og forstyrrelser i det store kontor
Telefoner ringer, kaffebryggeren kværner og et par høje hæle sætter trumf på støjen. Du får nok ikke høreskader her, men det kan være svært at holde koncentrationen. Få gode råd om leveregler i storrumskontorer, tips til bedre akustik ved indretning og ombygninger.

Støj på hospitaler
Bippende alarmer, smækkende skabslåger og ringende telefoner. Det er bare nogle af de mange støjkilder, der er på et travlt hospital. Få gode råd og cases om, hvordan man kan takle de stigende problemer med støj.

Støj udefra
Trafikstøj eller generende støj fra naboens aktiviteter kan blandt andet dæmpes med støjvolde, lydisolerede vinduer og smart indretning. 


Senest revideret den 21. april 2020